Vítejte na našich stránkách
  • Fara
  • Kostel
  • Mládež

Aktuality

FARNOST VELKÝ ÚJEZD U JEMNICE


Patrocinium farního kostela na Velkém Újezdě - sv. apoštolů Petra a Pavla - oslavíme v neděli 2. července při mši svaté v 9.45 hod..

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně oslavíme v Dědicích v neděli 25. června v 11:00 hod.


Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracím se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz Za organizátory děkuje P. Jan Balík

 Sbírka na bohoslovce bude 25. června.

V neděli (1. října) bude sloužena slavnostní mše sv. u příležitosti 80 let Domova sv. Anežky. Pontifikální mši sv. bude sloužit, ve 13:30 h., Mons. Pavel Konzbul, světící biskup brněnský. Srdečně jsme všichni zváni na tuto slavnost.

V týdnu od 19. do 25. listopadu 2017 proběhnou LIDOVÉ MISIE v podání FATYMu z Vranova nad Dyjí. Pamatujme, prosím, i v soukromých modlitbách.

 

FARNOST KDOUSOV


Sbírka na bohoslovce bude 25. června.

250. výročí posvěcení farního kostela, sv. opata Linharta, oslavíme v neděli 2. července. Pontifikální mši sv. bude sloužit Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, v 8:00 h. Všichni jsme srdečně zvání na tuto slavnost.


V týdnu od 19. do 25. listopadu 2017 proběhnou LIDOVÉ MISIE v podání FATYMu z Vranova nad Dyjí. Pamatujme, prosím, i v souromých modlitbách.

 
Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracím se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz Za organizátory děkuje P. Jan Balík