lidové misie

Misie 2017

Modlitba za zdar lidových misií

Pane Ježíši, chceš udělit naší farnosti velkou milost svatých misií.
Děkujeme Ti z hloubi srdce a prosíme Tě:
- Uděl nám k tomuto dílu hojnost své milosti.
- Dej misionářům sílu Ducha Svatého, aby hlásali
Tvé slovo bez bázně a smiřovali nás s milosrdným Bohem.
- Pohni srdce hříšníků, probuď ze spánku vlažné,
osvěť zaslepené, dodej důvěry zoufalým, povzbuď
k větší horlivosti spravedlivé.
- Dej nám všem srdce ochotné, abychom Tvému
svatému slovu porozumněli, věrně je zachovali a skutkem
naplnili.
- Zvláště prosíme, uděl nám milost dobré svaté zpovědi,
abychom se upřímnou lítostí k Tobě obrátili, od chříchů
očištěni Tobě sloužili, Tebe celým srdcem milovali, a tak
v Tobě byli na věky blaženi.
Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi a nad našimi bratřími a sestrami.
Amen