Příprava na svátosti

KŘEST

 

Dítěte – 1 měsíc před plánovaným termínem (Podmínkou je pravidelná účast na mši svaté).

Dospělého – dle dohody (příprava trvá 1 rok).

 

 

EUCHARISTIE

 

 

Děti – dle tradice ve 3. třídě ZŠ (Podmínky: 1/ Pravidelná účast na mši svaté v neděli a o svátcích; 2/ Pravidelná návštěva hodin náboženství; 3/ Potřebné znalosti.

 

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ

30 minut před každou mší svatou.

 

 

MANŽELSTVÍ

Ohlásit 5 měsíců před plánovaným termínem.

 

 

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Tuto svátost lze udělit na pozvání.